Safety ( ความปลอดภัย )

 

กฎความปลอดภัยในการทำงาน  พนักงานปฏิบัติการขนส่ง

 

 • ปฏิบัติตามขั้นตอนการสูบรับ-ลงน้ำมัน  หากไม่รู้   ไม่เข้าใจ  ให้ถามก่อนกระทำการใดๆ
 • คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่
 • ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ( 60 กม. : ชม. ) และปฏิบัติตามป้ายจราจรโดยเคร่งครัด
 • ขับรถติดต่อกัน 4 ชั่วโมง  ให้จอดพัก 30 นาที ตามจุดที่บริษัทกำหนดให้จอด
 • ห้ามวิ่งรถในเวลา  24.00 น.  ถึง  04.00  น.
 • ปฏิบัติตามแผนการเดินทางโดยเคร่งครัด  สังเกตสิ่งต่างๆ  โดยรอบ  มองไกล  คาดการณ์  ล่วงหน้า ไม่วอกแวกขณะขับรถขนส่ง
 • ห้ามเสพสิ่งเสพติดทุกประเภท
 • ห้ามสูบบุหรี่ในรถบรรทุกน้ำมัน และในพื้นที่ควบคุม
 • ห้ามดื่มสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด  ในขณะขับรถขนส่ง และปฏิบัติงาน
 • ห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถขนส่ง
 • ให้หยุดปฏิบัติการทันที หากประเมินแล้วว่าสถานการณ์นั้นไม่ปลอดภัย
 • ไม่อยู่ภายใต้รัศมีการหล่นทับของวัตถุที่แขวนอยู่ด้านบน
 • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานเสมอ
 • ยึดถือและปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

page000891 

ความหมายของอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

อุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ขณะทำงาน เพื่อป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพ และสิ่งแวดล้อมการทำงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
เป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีการป้องกัน อันตรายจากการทำงาน โดยทั่วไปจะยึดหลักการป้องกัน ควบคุมที่สิ่งแวดล้อมการทำงานก่อน
ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงนำกลวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลมาแทน

mlt-safetymlt-safety-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[kml_flashembed publishmethod=”static” fversion=”8.0.0″ movie=”http://mome.co/wp-content/themes/muangluang/flash-all/safety-10.swf” width=”640″ height=”480″ targetclass=”flashmovie”]

Get Adobe Flash player

[/kml_flashembed]

องค์กรซ้อมฉุกเฉิน-22