ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

ขายแทงค์น้ำมัน มือ2 ของ ( บจก. เมืองหลวงฯ )

ขายรถขายแทงค์น้ำมันขายรถขายแทงค์น้ำมัน

 

ขายแทงค์น้ำมัน มือ2 ของ ( บจก. เมืองหลวงฯ )

สนใจติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Mobie : 081-5309392   คุณวีรชาติ  โลหะโชติ  (กรรมการผู้จัดการ)

หรือ 055-516 751

 


 

คืนความสุขสู่ประชาชน-page0001_3


 ขายรถ NISSAN 2.5L V6 ปี คศ 2011

 

ขายรถ NISSAN 2.5L V6 ปี คศ 2010-page0001

ขายรถ NISSAN 2.5L V6 ปี คศ 2011

ติดต่อ
– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม –  
Mobie : 081-5309392  
คุณวีรชาติ  โลหะโชติ  (กรรมการผู้จัดการ)

 


 

นักศึกษาดูงานจากวิทยาลัย เทคนิคตาก-page0001


 

จัดอุปกรณ์ให้สน ตำรวจวังเจ้า-MLT-1


 

เชิญช่วนถอดกฐิน-MLT


 

ประชุมประจำเดือน สิหาคม ที่สระบุรี (พขร)MLT


 

อบรมการขับขี่ IZUSU-page0001


 

มอบเงินบริจากเครื่องกรองน้ำ-เมืองหลวง


ปตท.รุกบริหารระบบโลจิสติกส์

Wednesday, 06 November 2013 09:01
บ้านเมือง ฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
          นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวในพิธีเปิดงาน “PTT Group Sustainable Logistics Symposium” ซึ่งเป็นการแสดงนิทรรศการผลงานและการเสวนาวิชาการในด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. พร้อมด้วยการมอบรางวัลใน “โครงการ PTT Group Logistics Zero Accident” ว่า ระบบ โลจิสติกส์เป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจที่จะสามารถสร้างความแตกต่างในการแข่งขันให้กับกลุ่ม ปตท. ในระดับสากล จึงกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานที่ได้ 11 บริษัทในกลุ่ม ปตท. อันได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด และ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด มาร่วมมือกันเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
           โดยตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ 30% ภายในระยะเวลา 5 ปี ภายใต้โครงการ Green Logistics พร้อมกันนี้กลุ่ม ปตท.ยังให้ความสำคัญโดยมุ่งเน้นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนการนำนวัตกรรมและองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้าน โลจิสติกส์ในระดับภูมิภาค
           นายชวลิต พันธ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน กล่าวว่า ด้วยมุ่งเน้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงเล็งเห็นว่าการขนส่งทางรถยนต์ซึ่งเป็นการขนส่งหลักในระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งหากมีการยกระดับมาตรฐานและให้เท่าเทียมเชื่อมโยงกันทั้งหมด จะสามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและความเสียหายที่เกิดขึ้นได้มาก กลุ่ม ปตท.จัดตั้งโครงการ PTT Group Logistics Zero Accident  ขึ้นเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งผลิตภัณฑ์ โดยในปี 2556 เป็นปีแรกที่มีการจัดงานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทผู้ขนส่งที่มีการบริหารจัดการด้านลดอุบัติเหตุยอดเยี่ยม และพนักงานขับรถที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ตั้งแต่ระดับพนักงานขับรถไปจนถึงระดับองค์กรทั่วประเทศ
           กลุ่ม ปตท.ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

 


 

มอบเงินบริจากทุนการศึกษา-MLT

 

 


                                                     ขาย หัวลากนิสสัน 320 แรงม้า ฮีโน่ 320 แรงม้า แท้งค์เหล็กความจุ 40000

ขายรถเมืองหลวง

ขาย  นิสสัน 320 แรงม้า และ
ฮีโน่ 320 แรงม้า   แท้งค์เหล็กความจุ 40000  บริษัท ทีเบลโก้
แท้งค์เหล็กความจุ 40000  บริษัท RCK ยกเพลาหน้า มาตรฐานMDR สามารถขนส่ง เอทานอลหรือเมทานอลได้

ติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม –  
Mobie : 081-5309392  
 คุณวีรชาติ  โลหะโชติ  (กรรมการผู้จัดการ)


[kml_flashembed publishmethod=”static” fversion=”8.0.0″ movie=”http://mome.co/wp-content/themes/muangluang/flash-activity/activity-5-7-57-4.swf” width=”600″ height=”500″ targetclass=”flashmovie”]

Get Adobe Flash player

[/kml_flashembed]

 

mlt-activity-0001 (1)

mlt-activity-0001 (2)

mlt-activity-0001 (3)
mlt-activity-0001 (5) mlt-activity-0001 (6) mlt-activity-0001 (7)

mlt-activity-0001 (8) mlt-activity-0001 (9)

 

mlt-activity-0001 (10)
mlt-activity-0001 (11)
mlt-activity-0001 (12)mlt-activity-0001 (13)

mlt-activity-0001 (14)

mlt-activity-0001 (15)