ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เมืองหลวงทรานสปอร์ต จำกัด  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการรับจ้างขนส่งน้ำมัน ได้รับสัญญาจ้างจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้ขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันส่วนกลางไปยังคลังน้ำมันส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามคำสั่งจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงาน:

  • สำนักงานใหญ่ : 88 /9 หมู่ 3 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์ (053)-103771 โทรสาร. (053)-103773
  • สาขาจังหวัด ตาก : 110 หมู่ 4 ตำบลประดาง ถนนพหลโยธิน อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์ (055) 516751 – 3 โทรสาร (055) 516753
  • สาขาจังหวัด สระบุรี : 31 หมู่ 7  ตำบลเสาไห้  อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี

ประสบการณ์ด้านการขนส่ง 

พ.ศ.2536 – จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ
พ.ศ.2536 – ได้รับสัญญาจ้างจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันพระโขนง, บางปะอิน, สระบุรี,
ไปคลังน้ำมันภาคเหนือและกฟผ.
พ.ศ.2542 -ได้รับสัญญาจ้างจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้ขนส่งจากคลังน้ำมันพิษณุโลกไปส่งลูกค้าสถานีบริการ
พ.ศ.2545 – ช่วยวิ่งเสริมงาน กฟผ. ไปส่งโรงไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน- ช่วยวิ่งงานขนส่งอากาศยานภูเก็ต
พ.ศ.2546 – ผ่านการรับรองระบบ ISO 9001:2000
พ.ศ.2547 – ได้รับรางวัลโรงงานสีขาว จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดตากในวันที่ 9 กันยายน 2547
พ.ศ.2548 – ได้รับสัญญาจ้างจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้ขนส่งจากคลังน้ำมันเด่นชัยไปส่งลูกค้าสถานีบริการ
– ได้รับรางวัลผู้ประกอบการขนส่งทางบกดีเด่นด้านความปลอดภัยจากสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของ
กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันประจำปี 2548 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549
พ.ศ.2549 – บริษัทได้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ในเดือน เมษายน 2549
– ได้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้ชำนาญการติดตั้งอุปกรณ์ NGV สำหรับรถยนต์ จากกรมธุรกิจพลังงาน
พ.ศ.2550 – ได้รับการประเมินเกรด A จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)- บริษัทได้รับการอบรมช่าง
– ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญญาณวับวาบ จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตากสำหรับรถกู้ภัยเพื่อใช้ในการช่วยผู้ประสบภัยต่างๆ
พ.ศ.2551 – ได้รับการรับรองเป็นศูนย์ติดตั้ง NGV สำหรับรถยนต์ มาตราฐานโดยกรมการขนส่งทางบก
– ได้รับรางวัล สถานีบริการ NGV มาตรฐานดีเยี่ยมระดับ 4 ดาวประจำปี 2551
พ.ศ.2552 – ผ่านการรับรองระบบ ISO 9001:2008 และ  OHSAS 18001:2007
– ได้รับรางวัล สถานีบริการ NGV มาตรฐานดีเยี่ยมระดับ 4 ดาว ประจำปี 2552
ปัจจุบัน – บริษัทยังได้รับสัญญาจ้างและความไว้วางใจ จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ทำการขนส่งจากคลังส่วนกลาง,คลังน้ำมันสระบุรี,
ไปยังคลังน้ำมันภาคเหนือและคลังลูกค้าต่างๆ ตามคำสั่งของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)