welcome

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

[kml_flashembed movie=”http://mome.co/wp-content/themes/muangluang/flash-all/MLT-m.swf” base=”/path/to/my/” /]

บริษัท เมืองหลวงทรานสปอร์ต จำกัดได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับเหมาช่วงการขนส่งน้ำมันให้กับทาง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในการบริหารการขนส่งน้ำมันโดยได้รับผลจากการประเมินงานจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อยู่ในระดับเกรด A ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่มีการพัฒนาระบบงานขนส่งอย่างต่อเนื่องและคิดค้นระบบสาระสนเทศมาใช้ในการบริหารงานขนส่งมีจุดเด่นในเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ พาหนะจัดส่งที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า อย่างต่อเนื่องถึงปีปัจจุบัน …

MLT_K_01

                MLT_K_02